Facebook button

 

Gandesa. Escoles

Tags

, ,
Gandesa. Escoles

Les escoles, inaugurades l’any 1928, costaren 60.000 pessetes i s’edificaren sobre el camp de futbol i un terreny de 1.800 m2 comprats al baró de Purroi, on es construí el jardí. Tenienvuit aules, sala de professors i altres dependències separades les noies dels nois.

Deixa el teu Comentari